Världshandicapsystemet 2020

Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige.

Golfen har sedan länge haft samma regler i hela världen när det gäller golfspel och utrustning. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de här systemen att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska.

Sverige går över till det nya systemet 1 mars 2020.

Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem
Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).

Max exakt handicap blir 54,0
Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

Det blir inga handicapgrupper
Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Två sätt att registrera
Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

Ingen förregistrering
Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer
För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Fördelar med världshandicapsystemet

Mer rättvisande
Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

Kortare ronder
I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

Globalt
Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Du behöver inte lära dig detaljerna

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att det mesta sköts av datorsystemet. Du behöver därför inte lära dig alla detaljer.

Du behöver bara...

Vid övergången
Logga in i Min Golf och ta reda på vad din exakta handicap är enligt världshandicapsystemet.

När du ska spela
Kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa. Registrera sedan ronden i Min Golf, alternativt direkt via någon av de mobilappar för digitala scorekort som är kopplade till Min Golf.

Frågor och svar

Via länken nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring världshandicapsystemet. Runt årsskiftet kommer också en webbutbildning att finnas tillgänglig där, som kommer att täcka alla väsentliga detaljer.

Mer information om världshandicapsystemet (World Handicap System) finns även på den globala sidan whs.com som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.

Kommentarer