Kommittéer

Halmstad Golfklubb har till uppgift att genom medlemmarnas ideella arbete verka för klubbens bästa.

Fastighetskommittén

Damkommittén

PR-kommittén

Tävlingskommittén

Banrådet

Regel- och handicapkommittén