Fastighetskommittén

Fastighetskommittén har till uppgift att svara för anläggningens fastigheter och ta fram utvecklingsplaner för dessa.

Kommittén

Bertil Nilsson, ordförande

Henrik Andersson

Jan Sjögren

Christian Jakobsson, adj.