Fastighetskommittén

Fastighetskommittén har till uppgift att svara för anläggningens fastigheter och ta fram utvecklingsplaner för dessa.

Kommittén

Jan Sjögren

Gunnar Helgesson

Christian Jakobsson, adj.