Köanmälan

Anmälning till vår kö för medlemskap

Halmstad Golfklubb tillämpar ett kössystem för medlemskap. För närvarande är det över 2.200 personer som står i kö för medlemskap.

Anmälan till kö sker genom att fylla i ansökan som du hittar längre ner på sidan.

Anmäler du en person under 18 år måste du fylla i vårdnadshavare för att vi ska kunna registera personen i vår kö.  

Den årliga avgiften (kalenderår) för kön är 250 kr och återbetalas ej. 

Halmstad Golfklubb tillämpar strikt köordning vid intag av nya medlemmar och endast köande erbjuds medlemskap. Erbjudande om medlemskap tillsänds köande och vid inträde till Halmstad Golfklubb erläggs en inträdesavgift som är fastställd till 3 x årsavgiften för respektive medlemskategori.

Anmälan till vår kö

Betalning - Köanmälan

Namn Antal Enhetspris Summa
Köavgift 1 250 kr 250 kr
Moms: 0 kr
Totalt: 250 kr
Pay Betalning kommer att ske via Swedbank Pays säkra betalsida.