Korvkommittén och hedersledamöter

Korvkommittén

Bo Bergkvist Ordförande  mobnr 070 580 91 55

Christer Wahlgren Ledamot   mobnr 070 363 46 61

Jörgen Persson Sponsoransvarig - mobnr 073 513 36 78

Stig-Olof Bergström  Kassör - mobnr 070 635 60 55

Ulf Jallander Sekreterare 035 - 301 60 mobnr 070 591 61 60

Ingvar Nilsson Ledamot   mobnr 070 442 82 63

Olle Hagström Ledamot - mobnr 070 543 70 20

Nils Göran Jakobsson It-ansvarig 035 - 18 44 25 mobnr 076 848 44 25

Hedersledamöter

Sven Arne Bjärehäll Korvgeneral 2001 - 2005