Tävlingsregler

Rätt att deltaga
Rätt att deltaga i Korvtävlingarna har alla manliga spelare, som under året fyller 50 år eller mer och har officiell handicap. Även deltagare från andra klubbar än Halmstads Golfklubb äger rätt att deltaga

Tee
Tävlingarna spelas från valfri tee enligt slopebestämmelserna.

Resultat

I slagspelstävlingar med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden. Kan särskiljning ej ske med denna metod används den matematiska, dvs sista nio,sista sex osv.

 

Handicap
Korvtävlingarna är handicapgrundande, efter tävlingen kommer Korvkommittén av via GIT uppdatera till aktuell HCP. Scoren tas från det av spelaren riktigt förda och signerade scorekortet, på kortet skall även ange från vilket tee han spelat. Enligt nya slopebestämmelserna måste scorekortet lämnas in oavsett resultat.

2020 under Coronatider gäller speciella regler framgår av Speldagar 2020.

Spelregler
Alla korvgolfare skall strikt följa SGF:s bestämmelser enligt Spel - och
Tävlingshandboken.

Start
Tävlingarna spelas med valfri start och partner (VSOP).
Tidbokning kan göras på telefon 035 -17 68 00 eller genom inloggning på klubbens hemsida www.hgk.se Min Golf/ Boka starttid.
Startavgiften är 60 kr och betalas till startern. Det är nu kontantlöst ut på Halmstad Golfklubb, vilket betyder att betalning görs med kort eller switch!
De riktigt förda och signerade scorekorten skall läggas i den för ändamålet uppsatta lådan i herrarnas omklädningsrum tävlingsdagen

2020 under Coronatider gäller speciella regler framgår av Speldagar 2020.